Veiligheid en Technische Keuring

De Technische Commissie van de NAC zal de deelnemende voertuigen  inspecteren, alsmede hun veiligheidsvoorzieningen om te bepalen of deze voldoen aan de geldende reglementen. Tevens kan het deelnemend voertuig onderworpen worden aan een geluidsmeting. Onderkend wordt dat deze inspectie niet uitputtend kan zijn en alle rijders moeten beseffen dat het hun eigen verantwoordelijkheid is om een voertuig  ter keuring aan te bieden die voldoet aan alle technische en veiligheidsreglementen. Wanneer de technische commissieleden een auto ongeschikt achten, kunnen zij  in overleg met de wedstrijdleider zorgen dat deze niet gebruikt mag worden voor de wedstrijd en de inschrijving van de coureur vervalt hiermee.  Voor elke wedstrijd moeten zij, of een baancommissaris, controleren of de helm en de veiligheidsgordel van de rijder op de juiste manier zijn vastgemaakt.

De rijder dient gelijk bij aankomst naar de keuring te gaan zodat dit soepel verloopt. De keuring sluit om 9.45 uur.