Nieuwsbericht

Toevoegingen Algemeen Reglement

Na de evaluatie van Paasmaandag zijn er een tweetal regels toegevoegd in ons algemeen reglement. Deze gaan per direct in en zijn in het reglement geel gearceerd terug te vinden. Het gaat om de volgende toevoegingen:

 •  Bij het constateren van een lekke band aan de rechterzijde van de wedstrijdwagen volgt er
  directe diskwalificatie, wanneer de rijder het bordje 1 (= laatste ronde) is gepasseerd mag
  men de heat of finale uitrijden met een lekke band aan de rechterzijde zonder diskwalificatie.
  Mocht men hiervoor een lekke band hebben dan dient men onmiddellijk naar de buitenzijde
  van de baan, tempo verlagen, (daarbij de overige coureurs niet hinderen.) baan verlaten en
  de wagen veilig te plaatsen op het middenterrein. Ook indien het wiel eraf is aan de
  rechterzijde geldt er diskwalificatie. Deze regel is voor het behoud van de baan en geldt voor
  alle klassen.
 • Het is niet toegestaan om onterecht een herstart te veroorzaken wanneer je tijdens een heat
  op de baan stil komt te staan. ‘Afzwaaien’ om de wedstrijd stil te laten leggen mag alleen
  indien er écht iets aan de hand is, bijvoorbeeld klachten door een harde klap. Is er niets aan
  de hand, dan bepalen de baanofficials i.o.m. de wedstrijdleiding of de situatie onveilig is en
  de wedstrijd stilgelegd dient te worden. Bij onterecht afzwaaien (bv. om schade aan de auto
  te voorkomen) zal dit consequenties voor de coureur hebben.