Nieuwsbericht

Corona update vanuit NAB

* Update 14 september *

Omdat de 1,5 meter maatregel nog altijd van toepassing is, zal ook de wedstrijd van 19 september niet doorgaan.
Zaterdag 24 oktober blijft onder voorbehoud staan, maar deze kan ook alleen doorgaan mits alle maatregelen opgeheven worden.

_________________________

Onderstaand een update vanuit de NAB over het houden van wedstrijden tijdens de corona maatregelen.
Er is besloten om alle wedstrijden af te lassen, voor zo lang de 1,5 meter maatregel van toepassing blijft.
Wanneer deze verdwijnt, kunnen er weer wedstrijden georganiseerd worden.

Mocht dit nog in 2020 zijn, dan zal er met daglicenties gereden worden.
Zoals in onderstaand bericht te lezen is, word er voor 2021 gewerkt aan een oplossing voor iedereen die in 2020 al een jaarlicentie aangeschaft heeft.
Ook hebben we een extra datum voor dit jaar; zaterdag 24 oktober. Deze uiteraard ook onder voorbehoud.

Laatste Corona Nieuws
Eind juni is er in de persconferentie een update over de “corona beperkingen” geweest die als een
versoepeling is gekomen. De verschillende veiligheidsregio’s hebben na 1 juli deze regels vertaald in
mogelijkheden. Op basis van deze mogelijkheden heeft ook de NAB de mogelijkheden uitgediept.
Daarbij is de NAB tot de conclusie gekomen dat alle wedstrijden voor 2020 tot nader bericht zijn
afgelast.

Na ampel beraad heeft de NAB in een breed overleg alle mogelijkheden van het “nieuwe normaal”
besproken en doorgenomen. Laat ik beginnen de credits te geven aan alle aangesloten clubs om
ieder op haar eigen manier een mogelijkheid van een evenement op eigen terrein te onderzoeken.
Hierbij ondersteund door de verruiming die we gekregen hebben na 1 juli.

Ieder was blij om na te kunnen denken over de mogelijkheden om toch wedstrijden te kunnen
organiseren. Ondanks de opgelegde beperkingen, de registraties, het hebben van vaste zitplekken
en de max. toegestane bezoekers hebben alle clubs bekeken of er ook echte mogelijkheden in zaten
om op een veilige afstand van elkaar onze sport weer op te pakken.

Laat ik vooropstellen dat ook ik niet weet wat de toekomst ons gaat brengen in relatie tot Corona.
Toch is de geboden ruimte momenteel zo dat geen van de aangesloten clubs mogelijkheden ziet om
binnen de 1,5 meter wet een wedstrijd kostendekkend kan organiseren.

Hier, beste sport liefhebbers, wringt nu precies de schoen. De schoorsteen van een autocross /
Speedway organisatie kan niet roken van de geringe deelnemers en bezoekers aantallen die binnen
de limiet van het “ nieuwe normaal” geaccommodeerd kunnen worden. De kosten voor aanpassing
wegen bij lange na niet op tegen de beperkte baten.

Het duurt (helaas) nog even, maar zodra de 1,5 meter wordt losgelaten zijn we als NAB circuits weer
klaar om onze sport voluit te faciliteren. Dit is een teleurstelling voor alle betrokken partijen, met
name de deelnemers. Voor de deelnemers die een jaarlicentie 2020 hebben gekocht is er kleine
pleister. In overleg met de verzekeraar kan de NAB jaarlicentie van 2020 in januari 2021 omgezet
worden naar een 2021 NAB jaarlicentie tegen enkel de administratiekosten.

Rest ons als NAB ieder een fijne zomer toe te wensen, en wij hopen elkaar straks weer sportief te
kunnen begroeten op een NAB aangesloten circuit in Nederland.

Bestuur NAB
Douwe de Haan, voorzitter