Startlijst Standaard

Deelnemers

Bijgewerkt t/m inschrijvingen; 19 april, 08.00 uur.
Max. 60 deelnemers (VOL voor 22 april!)

Startnr Naam Transpondernr
5 Trienko Kamping 7655409
6 Nicky Kamping 4198674
15 Jordy de Vries 9162882
36 Mike Koning 8087531
51 Maurits Pronk 0272960
54 Richard Jongsma Huur
90 Chris Feenstra 050266
112 Berdien Schuiling Huur
214 Otto de Wilde 5633591
274 Marijke van der Heide 5131857
 
318 Gosse Terpstra (Equipe Terpstra) 7835138
415 Willem Venema 6017998
417 Erik Konjer 6664202
422 Egbert Venema 7748092
450 Sikke van der Veen 4974836
469 Andre Mulder  niet bekend
477 Dave Kooij 1497970
500 Klaas Jan Jongboom 5643413
502 Peter de Bruyn 5274019
503 Hette van der Veen 5188217
504 Bennie van Houten niet bekend
509 Wouter Bekkema 8838281
511 Arnold Kuil 9174851
515 Wolter Postma 4435745
517 Eeuwe Heegstra 5283331
518 Femme Haakma 5468657
519 Freerk Hoekstra 4312078
522 Kevin Schutter  7847824
524 Jan Sierksma 4940244
528 Edward Hoekstra 8523400
530 Appie Bakker (Equipe Bakker / de Bruijn) 5898788
533 Leo Scherjon  2333041
534 Tinus Bouis 5007146
535 Arjen Dotinga 5533266
536 Patrick Wijbenga 8855830
537 Equipe de Vries 579809
538 Johan Folkertsma 8442388
541 Bert Mennes 8023312
542 Erik Koerts 1506020
544 Dennis Lap 8454023
545 Leon Hofman Huur
546 Riemer van der Heide 5029928
550 Jan Douwe Feenstra 5196578
556 Geert Venema  2672497
561 Jasper Hazenberg 2611495
562 Randy Beens Huur
568 Kerwin van de Wolde 9272935
571 Klaas van den Berg 8725187
588 Arno Hardholt 6301304
590 Sjirk van der Veen Huur
596 Martin Bleeker 3854074
598 Hilko ten Have niet bekend
599 Sven Arkema 2493721
633 Douwe Aalbers 5859751
802 Peter Haagsma 2403395
822 Hielke van der Meer niet bekend
824 Henk Puma 2662358
825 Erwin Hoekstra 5847944
834 Pieter Harm Sijtsma 4201465
835 Wiibe Quadrado 1059534
841 Rins Teitsma 7443046