Startlijst Standaard

Deelnemers Zaterdag 17 augustus Blije

Laatst bijgewerkt op 14 augustus, 11.00 uur.
Max. 45 deelnemers = VOL!
Wanneer er een afmelding komt wordt de eerstvolgende op de reservelijst aan de startlijst toegevoegd. Na de sluiting van inschrijving wordt er gekeken hoeveel er dan nog op de reservelijst staan, iedereen op de reservelijst krijg dan z.s.m. bericht of er wel of niet gestart kan worden. 

Startnr Naam Transpondernr
1 Michel Knol Huur
3 Marcel de Vries 0579809
4 Berend de Boer 5007146
51 Maurits Pronk 0272960
98 Nicole de Boer 4930991
100 Margina Kuin 4042898
119 Douwe Staal 2197982
155 Stefan de Boer 2067319
207 Ricardo Hofstra 6252492
212 Gerard Boersma 6092854
214 Otto de Wilde 5633591
329 Remco van der Laan 6890653
415 Willem Venema 6017998
422 Egbert Venema 7748092
500 Klaas Jan Jongboom 5643413
502 Peter de Bruyn 5274019
503 Hette van der Veen 5188217
511 Rob Bert Wassenaar 5524835
515 Wolter Postma 4435745
517 Eeuwe Heegstra 5823331
518 Femme Haakma 5468657
521 Jan de Haan 0516944
524 Jan Sierksma 4940244
528 Edward Hoekstra 8523400
530 Appie Bakker 5898788
533 Leo Scherjon 2333041
535 Arjen Dotinga 5533266
536 Patrick Wijbenga 8855830
537 Goitzen van der Veen 7536735
542 Erik Koerts 1506020
545 Leon Hofman Huur
546 Riemer van der Heide 5029928
550 Jan Douwe Feenstra 5196578
554 Egbert Nicolai 7357974
556 Geert Venema 2672497
566 Ybe Boonstra 5667072
568 Kerwin van Wolde 9273935 
588 Arno Hardholt 6301304
590 Sjouke Hellinga 9496917
591 Sander Kooistra 0646579
802 Peter Haagsma 2403395
825 Erwin Hoekstra 5847944
835 Wiibe Quadrado 1059534
850 Thijs van der Zee 5131857
878 Jouke Heddema 2428949
Reservelijst
418 Marc Wiersma 3330403
586 Stefan Geerlings Huur
111 Bruce Luitjes
538 Johan Folkertsma 8442388
416 Robert Rienks 6477515
283 Willem Sytsma 4201465