Startlijst Rodeo

Deelnemers

Bijgewerkt t/m inschrijvingen; 19 april, 08.00 uur.

Startnr Naam Transpondernr
17 Jorn Turkstra 9770158
52 Jelte Wassenaar 4546689
62 Menno Bierma 7736546
64 Alice Kappert 8470176
126 Richard Reitsma 0412573
150 Reinder Roorda 6118595
159 Eelco van der Veen 5301155
221 Kimberly Pronk 1899962
222 Max van Spiegel 7786634
253 Berend Pars 5838375
 
240 Henk ‘Hunter’ de Jager 1558540
245 Janco de Jager 868774
299 Robert Mensies 6079003
300 Marco de Jong 5490722
305 Hendrik Keizer 5509972
306 Harmen Bijlstra 4447685
308 Remco Vellinga 6167825
310 Jurjen de Jong 2685660
311 Aant Keizer 4946262
314 Berend Jan Veenstra Huur
316 Silke Jongbloed  9345364
319 Durkje Terpstra 4688247
329 Hendrik Oevering 5676655
333 Oege Leegstra 4992973
335 Rick de Graaff 3891796
346 Maikel Dijk 7034050
351 Folkert van der Veen 2932365
355 Peter van der Veen 4587969
370 Rienk-Sjoerd Fennema 8547030
376 Otte Boonstra 7297729
 
387 Justin Kappert 5243722
397 Sybe van der Wal 5878086
399 Damien Mensinga 4890085
464 Rutger Balt 3679826
465 Thomas Hellinga 6133764
466 Gido Heeringa 5248364
625 Jordi ten Kate 6803500
643 Feike Popma 5945741
671 Piebe Gerben Pompstra 3311318
727 Mark Cnossen 3562341